д-р Калоян Войчев

д-р Ивелина Вачева

Дерматология
Д-р Ивелина Вачева e родена на 22.02.1981 г. в град Варна.
Образование
 • 1999 г. ационална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” гр. София с профил Биология
 • 2003 г. „Молекулярна биология" в Софийския университет.
 • 2008 г. Етеринарна медицина във ФВМ към Лесотехнически унивеситет, гр. София
Професионален опит
 • 2019 г. Лекар в "Централна Ветеринарна клиника.
 • 2019 г. Основател на Многопрофилна Ветеринарна клиника (МВК) "България".

Специализрации

  Дрматология: Диагностика и терапия на заболявания на ушите, Видеоотоскопия, Миринготомия. Диагностика, терапия и менажиране на пациенти с хронични отити. Диагностика и терапия на заболявания на кожата при кучето, котката и дребните бозайници. Диагностки и последваща терапия на пациенти с алергии. Интрадермални и серологични тестове за алергии. Цитология на кожата. Туморни заболявания на кожата. Ендокринология и ендокринни свързани дерматози.
 • 2019 г. Уъркшоп Хранителна алергия, организиран от БАВД, София, ко-лектор.
 • 2019 г. Европейски конгрес по ветеринарна дерматология, ESVD, Liverpool.
 • 2019 г. Лектор вътрешно обучение в Централна Ветеринарна Клиника, София „Атопичен дерматит-терапия”
 • 2019 г. 19 конгрес на БАВЛДЖ „ Св.Св. Константин и Елена”, Варна, презентация „Атопичен дерматит: кошмар за домния любимец, собственика и ветеринарния лекар”.
 • 2019 г. Трети конгрес на Българската асоциация по Ветеринарна Дерматология - презентация „Биофилм - все по-задълбочаващ се проблем”, Велико Търново.
 • 2018 г. Уъркшоп „Сърбеж при кучето”, организиран от БАВД, София, ко-лектор.
 • 2018 г. Европейски конгрес по ветеринарна дерматология, ESVD, Dubrovnic.
 • 2018 г. Уъркшоп „Основи на дерматологията” организиран от БАВД, София, ко-лектор.
 • 2018 г. Уъркшоп Цитология, Организиран от БАВД, София, Dr. Alberto Martin Cordero, DVM.....
 • 2018 г. Втори конгрес на Българската Асоциация по Ветеринарна Дерматология - презентация „Клинични случаи с прилагане на Апокуел”, София
 • 2018 г. Източноевропейска конференция по дерматология, ESVD, София (локален организатор БАВД).
 • 2017 г. Уъркшоп „Основи на дерматологията” организиран от БАВД, София, ко-лектор.
 • 2017 г. Лектор вътрешно обучение в Централна Ветеринарна Клиника „Новости в терапията на отитите”, София.
 • 2017 г. Печели награда и стипендия от Европейската асоциация по Ветеринарна Дерматология в памет на Голямата специaлистка в областта на ветеринарната дерматология Ulli Runge Harms, под ръководството на Dr.Lucia Panacova, Dipl.ECVD и Dr. Christa Horvath-Ungerböck, Dipl.ECVD във Ветеринарномедицинския университет във Виена, Австрия. В рамките на 4 седмици се среща с голям брой пациенти, усвоява нови практически умения във Видеоотоскопията и терапията на отитите, Интрадермалните тестове за алергии, под ръководството на супервайзърите си.
 • 2017 г. Уъркшоп „Отити при кучето и котката. Видеоотоскопия”, Виена, Австрия.
 • 2017 г. Източноевропейска дерматология на конференция, Рига.
 • 2016 г. Световен конгрес по Ветеринарна Дерматология, Bordeaux, France.
 • 2016 г. Workshop Cytology for practitioner, Bordeaux, France.
 • 2014 г. Кожни заболявания при дребните бозайници - лектор Dr. Anna Meredith (University of Edinburgh, UK).
 • 2014 г. Кожни заболявания при влечуги и птици - Dr. Martin P.C.Lawton (UK).
 • 2014 г. Атопичен дерматит, Алергенспецифична Имунотерапия, Дерматози свързани с хормонални заболявания, Автоимунни и имуномедиирани дерматози - лектори Dr. Craig Griffin (Animal Dermatology Clinic, San Diego, USA) и Dr. Wayne Rosenkrantz (Animal Dermatology Clinic, Tustin, USA).
 • 2014 г. Паразитни, вирусни, протозойни, възпалителни кожни заболявания и борба с мултирезистентните кожни инфекции - водещи Prof. Dr. David Lloyd, (The Royal Veterinary College, London, UK), Dr. David Grant (Sir Harold Harmsworth Memorial Veterinary Hospital, London, UK).
 • 2014 г. Цитология на кожата и туморите на кожата (лабораторна сесия) - Prof.Dr. Ilse Schwendenwein (University of Vienna, Austria), Dr. Otto Fischer, (Veterinary Hospital, Korneuburg, Austria).
 • 2014 г. Дерматохистопатология, Пигментни кожни заболявания, Лайшманиоза - Dr. Chiara Noli, (Veterinary Hospital `Cuneese`, Borgo San Dalmazzo, Italy).
 • 2014 г. Видеоотоскопия с водещи лектори Dr. Wayne Rosenkrantz и Dr. Craig Griffin
 • 2013 г. Workshop по клинична патология (проведен в Централна Ветеринарна Клиника), като изнася частта - „ Лабораторни изследвания при заболявания на кожата”
 • 2012 г. Workshop „An introduction in veterinarу dermatology; Hormonal and non-hormonal alopecias in the dog” - водещ Dr. Rania Farmaki DVM, PhD, DipECVD
 • 2011 г. Семинар „Зоопаркова медицина” проведен в Столичния Зоопарк с лектори - Алън Рукрофт, Дейвид Фейгън, Стийв Марти
 • 2011 г. “The Itchy dog” - лектор Dr.Ilan Skorinsky (Monosson Vet-Derm Referral)

Любопитно

  През годините на професионалното си развитие, д-р Ивелина Вачева:
 • Завършва следдипломно обучение в 3 части по Ветеринарна Дерматология към European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) в периода от 2012 до 2014 година с водещи лектори и ко-лектори от Европа и САЩ, включващо теоритична, практична част и много реални пациенти (в клиниката по Дерматология на Vetmeduni Vienna).

" The Education of Tomorrow, Rooted in Tradition Invite You Learning Management System"

- Ивелина Вачева
img
Запишете час
МВК "България"