д-р Калоян Войчев

д-р Калоян Войчев

Хирург
Доктор Калоян Йорданов Войчев е роден на 7 юли 1979 г. в гр. Тервел
Образование
 • 1998 г. Техникум по Ветеринарна Медицина, гр. Добрич.
 • 2006 г. Ветеринарна медицина във ФВМ към Лесотехнически университет, гр. София.
Професионален опит
 • 2000 г. Стажант във ветеринарна клиника „Доктор Кунев“.
 • 2002 г. Стажант във ветеринарна клиника „Доктор Стоил Караджов“.
 • 2006 г. Стажант Ветерианрна клиниа гр. Фрум, Обединено Кралство Великобритания.
 • 2008 г. Лекар във Ветеринарна клиниа "Анимо" - Младост.
 • 2009 г. Лекар в "Централна Ветеринарна клиника".
 • 2016 г. Главен лекар в "Централна Ветеринарна клиника.
 • 2020 г. Основател на Многопрофилна Ветеринарна клиника (МВК) "България".

Специализрации

 • 2011 г. XVII конгрес на FECAVA в Истанбул Турцис.
 • 2013 г. Ортопедичен семинар към БАВОТ с лектор д-р Масимо Петацони, Италия.
 • 2013 г. Participated in the 8th AMVAC Congress Sinaia - Румъния
 • 2013 г. BAVOT Autumn Meeting with Dr.Dioszegi Zoltan, Professor Hasan Bilgili Sofia - Bulgaria ("My aproach to the cranial cruciate insuficiency", "locking plates" и "arthroscopy”) (Моят подход при скъсана предна кръстна връзка на коляното, заключващи импланти и артроскопия)
 • 2014 г. BAVOT Autumn Meeting with Dr. Thomas Schwarzmann, DVM Sofia – Bulgaria (Външна костна фиксация и лечение на скъсаната предна коленна връзка)
 • 2015 г. BAVOT Autumn Meeting, Fracture Treatment Seminar, Dr. Prof.Bruno Peirone, Sofia - Bulgaria (Лечение на прости и сложни фрактури - практическо обучение при използване на системата Fixin)
 • 2016 г. BAVOT BALKAN MEETING, Small Animal Arthroscopy – Wet Lab, Dr. Milan Matko. DVM, Dr. Zoran Loncar, DVM, Dr.Mario Kreszinger, DVM Sofia – Bulgaria(артроскопия при кучето и котката)
 • 2016 г. BAVOT Autumn Meeting, Seminar Dr. Guenter Schwarz, Sofia – Bulgaria (Използване на външен фиксатор при лечението на фрактури)
 • 2016 г. XVI BASAV Конгрес - гр, Варна....
 • 2016 г. BAVOT Orthopaedy and Traumatology Seminar, participated at Basic techniques in small animal spinal surgery, Dr. Bianca F.Hettlich, Varna - Bulgaria (Основни техники при кучето и котката в неврохирургията)
 • 2017 г. IVUSS - Amsterdam: Ultrasound/Radiology, topics: Endocrine Ultrasound and Medicine, Ultrasound of the Eye and Orbital Structures Portosystemic Shunts, Right Ventricular Hypertrophy, Diagnostic Imaging In Mitral Valve Disease, Disease Progression&Implications For Therapy Feline Concentric Left Ventricular Hypertrophy (Годишен симпозиум на Международната асоциация по ехография в Амстердам, Холандия (Ехографско изследване на ендокринна система, Ехохография на око и околоочни структури, Ехография при Портосистемен шънт, Ехография при дясностранна сърдечна хипертрофия, Нови подходи при ехография и диагностика на митралната клапа, Терапия и диагностика на лявостранната хипертрофия при котката)
 • 2017 г. 6th BAVOT Orthopaedy and Traumatology Seminar Annual Congress, participated at Joint Disease Seminar, Dr. Lucca Vezzoni, Dr.Silvia Boiocchi - Bulgaria “Protocols for diagnosing HD, ED “"Treatment of juvenile HD -symphysiodesis and DPO" "My approach to juvenile ED (FCP, OCD, UAP)” Тreatment of ED in adult dogs (PAUL vs conservative treatment) “Total and partial knee replacement for advanced OA of stifle” "My approach to cranial cruciate disease - TPLO vs the others.." “Two approaches for shoulder OCD (Arthroscopy and mini-arthrotomy)” Other surgeries around the knee- femoral OCD (osteochondral autograft) (Протоколи за работа при лакътна и тазобедрена дисплазия. Подход за терапия при ранна диагностика на лакътна дисплазия. Лечение на лакътна дисплазия при възрастни пациенти. Пълно или частично колянно ендопротезиране. Подходи за лечение на скъсана предна колянна връзка - ТПЛО спрямо други техники. Достъпи до раменна става при остеохондроза)
 • 2018 г. BAVOT Neurologic seminar, Dr. Orit Chai DECVN - Sofia, Bulgaria ‘How to make the correct localisation in the nervous system’’ ‘Central nervous system Vs neuromuscular disorders.” Practical approach to myelography: How to perform and what does it mean” Cerebrospinal fluid examination, what does it tell us ” Локализация на лезията при неврологичните пациенти, Централна нервна система срещу невромускулни смущения, практично приложение на миелография и как правилно да се използва, Изследване на цереброспинална течност”
 • 2018 г. BAVOT Autumn Meeting, Dr. Mike Farell, Dr. Ignacio Calvo - Sofia, Bulgaria main topics: Diagnostic tips in small animal orthopaedics. Fracture repair tips. How to avoid revision surgeries. What if it is not cruciate ligament disease or elbow OA in a geriatric patient? Locking plate technology...the revolution? Cemented vs non cemented THR.... learning from my mistakes (Типс енд трикс в ортопедията, как да намалим ревизионните операции. Каква е причината ако не е предна кръстна връзка или остеоартрит на лакътя при възрастните пациенти? Заключващите импланти .... са ли те революционният напредък в ортопедията? Кой вид ендопротезиране на тазобедрената става е най-добър?)
 • 2019 г. Participated in FECAVA Workshop, Reconstructions of the neck& thorah; closing large holes; Salivary and trhyroid gland surgery, Dr. Gert Ter Haar - Varna, Bulgaria (Реконструктивни техники в областта на шията и гръден кош. Затваряне на големи дефекти. Хирургия на щитовидна и слюнчена жлеза - практично обучение)
 • 2017 г. 2019.06 - XIX BASAV Congress - Varna, Bulgaria
 • 2019 г. BAVOT Orthopaedy Seminar - Sofia, Bulgaria (Образна диагностика в ортопедията - Как да извлечем най-доброто? Пред и следоперативна преценка на ортопедичния пациент. Диагностика и оценка на неювенилна тазобедрена дисплазия. Структура на неврологичния преглед. Скъсване на краниалния кръстосан лигамент на колянната става - знаем ли достатъчно? Мерки срещу постоперативни инфекции и мултирезистентност
 • 2019 г. 3rd Edition of the Inernational Congress of Neurology, Neurosurgery and Behavioral Medicine “NEUROVET” Prof. Dr. Ionel PAPUC, Prof. Dr. Nicodim FIT, Prof. Dr. Cornel CATOI - Cluj Napoca, Romania Трети международен конгрес по неврология, неврохирургия и поведенческа медицина в Клуж Напока Румъния
 • 2019 г. Верона Италия, Практически курс за оценка на лакътна дисплазия организиран от Европейската Организация за Рентгенографски Контрол на Генетичните Заболявания и ставите (GRSK)
 • 2019 г. XIIIa AMVAC Edition of Internationa Congress - Sinaia, Romania 8-ми международен конгрес в Синая, Румъния
 • 2019 г. BAVOT Orthopaedy Seminar Workshop, Dr. S. Hristov, Dr. V.Zlatinov - Sofia, Bulgaria Практически курс по Корективни остеотомии при пателарна луксация

Любопитно

  През годините на професионалното си развитие, д-р Калоян Войчев е изкарал теоретични и практични курсове по:
 • Рентгенографско изследване на гръден кош.
 • Рентгенографско изследване на аксиалния скелет (череп и гръбначен стълб).
 • Рентгенографско изследване на апендикуларния скелет (крайници)
 • Хирургични техники в областта на гръбначния стълб и неврохирургия
 • Спешни състояния при кучето и котката
 • Хирургична терапия на фрактури - advanced и basic
 • Хирургична терапия на фрактури, чрез външна фиксация
 • Ехографско изследване на коремна кухина - basic и advanced
 • Хирургично лечение при скъсани коленни връзки - чрез повдигане на тибиалното плато техника (TPLO)

" The Education of Tomorrow, Rooted in Tradition Invite You Learning Management System"

- Калоян Войчев
img
Запишете час
МВК "България"