д-р Калоян Войчев

д-р Мирослав Генов

Гинекология и Андрология
Д-р Mирослав Генов е роден на 03.08.1983 г. в гр.Плевен
Образование
 • 1998 г. ОУ Васил Левски, гр.Плевен.
 • 2002 г. Техникума по Ветеринарна медицина в гр. Ловеч.
 • 2008 г. Ветеринарна медициниа в Лесотехничеки университет гр. София.
 • 2020 г. Основател на Многопрофилна Ветеринарна клиника (МВК) "България".
Професионален опит
 • 2009 г. Ветеринарна Клиника „Глобалвет“.
 • 2019 г. Главен лекар в "Централна Ветеринарна клиника".

Специализации

 • 2011 г. 2nd FORUM of COMPANION ANIMAL MEDICINE (с акцент в репродуктивните смущения) в Солун Гърция 2016 г. 8 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Canine and Feline Reproduction with XIX EVSSAR Congress, 2016 in Paris France.
 • 2017 г. 20th EVSSAR Congress, Vienna, Austria WSAVA Precongress day: Small animal reproduction and beyond - daily problems and trouble shooting. 24/09/2017 University of Copenhagen, Denmark 42nd World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA) and FECAVA 23rd Eurocongress, taking place on 25-28 September, 2017 in Copenhagen, Denmark. The 11 th Edition of the Romanian Small Animal Veterinary Association International Congress SINAIA ROMANIA.
 • 2018 г. 21st EVSSAR congress - Venice (Italy) -22nd and 23rd of June 2018
 • 2019 г. 22nd EVSSAR Congress: Berlin (Germany), 28-29 June 2019
 • 2016 г. VAGINAL ENDOSCOPY - TCI (TRANS-CERVICAL INSEMINATION) IN THE BITCH - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France ULTRASONOGRAPHY OF THE GENITAL TRACT IN DOGS AND CATS -École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France DOG SEMEN FREEZING - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France THE USE OF CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS) AND FLOW CYTOMETER TO ASSESS SEMEN QUALITY - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France SEMEN COLLECTION IN CATS - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France Endoscopic Approach to GE, Ear Canal, Air Ways and Urogenital Tract in Small Animals Central Vet Clinic - Dr Alexander Chernov Vet Endo School Russia
 • 2017 г. Workshop Cat Pregnancy - Prof. S.Schäfer-Somi Vienna, Austria EVSSAR Course: Reproduction in companion animals Part I, 2017 "Physiology and pathology in females and artificial insemination" Wroclaw, Poland (Course master Professor Wojciech Niżański DVM PhD, Poland) СЕРТИФИКАТ - „Основни in vitro методи в репродуктивната биология” - доц. Стефанов ИБИР БАН
 • 2018 г. CERTIFICATE - BIOTECHNOLOGIES IN DOGS REPRODUCTION (dog semen chilling, freezing, banking and artificial insemination ) Doc.Dr. Jakov Sengaut DVM ,Ph.D Vilnius,Lithuania Τhe 2nd EVSSAR course "Small Animal Reproduction II", Hanover, Germany, 1-5 October 2018 (Course master Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany )
 • 2019 г. 22nd EVSSAR Congress: Berlin (Germany), 28-29 June 2019
 • 2020 г. EVSSAR Congres
 • 2021 г. 1-2 october EVSSAR congress
 • - 17 Juli 1st INTERNATIONAL WORKSHOP within APM NAWA project Science Net ,ART in programs of rescue of endangeredspecies
 • - 6 november 2ad INTERNATIONAL WORKSHOP within APM NAWA project Science Net ,CRYOBANKING a life insurance for biodiversity
 • 2022 г. Milan (IT), XXIII EVSSAR congress, as a joint meeting with the 9th Quadrennial ISCFR, 30 June – 2 July 2022 - презентира свое проучване по отношение на доброкачествената простатна хиперплазия при кучето финансирано от EVSSAR .
 • - 12 march 2022 3rd INTERNATIONAL WORKSHOP within APM NAWA project Science Net ASSISTED REPRODUCTION : Comparative aspects between Large and Small Animals
 • - 22 July 2022 4th INTERNATIONAL WORKSHOP within APM NAWA project Science Net Spermatozoa Function and Conservation in Large and Small animals
 • - 16 september 5th INTERNATIONAL WORKSHOP within APM NAWA project Science Net Clinical aspects of feline reproduction : an update
 • 2023 г. PSAVA - thematic conference „Everything you wanted to know about gonad & prostate treatment & surgery - dermatologic, oncologic, endocrinologic implications of contraception” - 27-28 May 2023 Lodz, Poland
 • - 1st ESAR conference in Nantes, France 21-23 September 2023
 • - 20-21 October XVII th INTERNATIONAL CONGRES Problems in Small Animals Reproduction – Fertility, Pregnancy and Neonate - Wroclav, Poland

Участия в WORKSHOPS and COURSE

 • 2016 г.VAGINAL ENDOSCOPY – TCI (TRANS-CERVICAL INSEMINATION) IN THE BITCH École Nationale Vétérinaire d'Alfort Paris France
 • - ULTRASONOGRAPHY OF THE GENITAL TRACT IN DOGS AND CATS École Nationale Vétérinaire d'Alfort , Paris France
 • - DOG SEMEN FREEZING École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Paris France
 • - THE USE OF CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS) AND FLOW CYTOMETER TO ASSESS SEMEN QUALITY École Nationale Vétérinaire d'Alfort ,Paris France
 • - SEMEN COLLECTION IN CATS École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Paris France
 • - Endoscopic Approach to GE,Ear Canal,Air Ways and Urogenital Tract in Small Animals Central Vet Clinic –Dr Alexander Chernov Vet Endo School Russia
 • 2017 г. Workshop Cat Pregnancy -Prof. S.Schäfer-Somi Vienna, Austria
 • - EVSSAR Course: Reproduction in companion animals Part I, 2017 "Physiology and pathology in females and artificial insemination" Wroclaw ,Poland (Course master Professor Wojciech Niżański DVM PhD, Poland )
 • - СЕРТИФИКАТ –„Основни in vitro методи в репродуктивната биология” – доц. Стефанов ИБИР БАН
 • 2018 г. CERTIFICATE – BIOTECHNOLOGIES IN DOGS REPRODUCTION (dog semen chilling, freezing, banking and artificial insemination ) Doc.Dr. Jakov Sengaut DVM ,Ph.D Vilnius,Lithuania
 • - Τhe 2nd EVSSAR course "Small Animal Reproduction II", Hanover, Germany, 1-5 October 2018 (Course master Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany )
 • 2022 г. Τhe 2nd EVSSAR course "Small Animal Reproduction II", Hanover, Germany, 1-5 October 2018 (Course master Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany )
 • 2023 г. Оперативна хистероскопия второ ниво – Медицински университет гр. Плевен. Под ръководството на Проф. Славчо Томов
 • - Диагностична лапароскопия в гинекологията първо ниво – Медицински университет гр. Плевен. Под ръководството на Академик Григор Горчев и Проф. Славчо Томов
 • - Оперативна лапароскопия в гинекологията второ ниво – Медицински университет гр. Плевен. Под ръководството на Академик Григор Горчев и проф. Славчо Томов
 • - 14 -17 November Laparoscopy Level 1 Masterclass in Cluj- Napoca Romania – Univ.Prof.Dr.Dr.hc.Gilles Dupre, dipl.ECVS

Любопитно

  През годините на професионалното си развитие, д-р Мирослав Генов:
 • Докторант към „Института по Биология и Имунология на Репродукцията академик Кирил Братанов“ към БАН..
 • Участва на всички семинари и форуми в страната с акцент в репродукция и репродуктивни смущения, като на част от семинарите има изнесени интересни клинични случаи..
 • Има публикации в български и чуждестранни издания в областта на репродукцията (най-много върху промените в криотолерантността на сперматозоидите при кучета с доброкачествена простатна хиперплазия).
 • През 2018 г. печели Research Grants,към European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), на тема - Characterization of seminal plasma proteins associated with benign prostatic hyperplasia in dogs.
 • Водещ на workshop по репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката, който се провежда всяка година.
 • Заедно с екипа на Проф. Мария Иванова от ИБИР към БАН България замразяват успешно сперма от кучета и прилагат съвременни биотехнологии в репродукцията на кучето и котката.
 • Комуникира често с водещи специалисти в областта на Репродукцията и Репродуктивните смущения като :
  • Professor Wojciech Niżański DVM PhD, Poland
  • Dr. Michela Beccaglia DVM PhD Dipl. ECAR, Italy
  • Dr. Andrea Münnich DVM PhD Dipl. ECAR, Germany
  • Dr. George Mantziaras DVM PhD ECAR Resident, Greece
  • Dr. Xavier Levy DVM PhD Dipl. ECAR, France
  • Dr. Sebastian Artl DVM PhD Dipl. ECAR, Germany
  • Dr. Helen Övregaard DVM, Norway
  • Dr. Catherine Lefévre DVM Dipl. ECAR, Belgium
  • Professor Sabine Schäfer-Somi DVM Dipl. ECAR, Austria
  • Associate professor R. Hagman DVM PhD ECAR Resident, Sweden
  • Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany
 • Акушерство, Гинекология и Андрология (и по-специално безплодие и асистирана репродукция при кучето и котката, замразяване и съхранение на сперма, ендоскопско осеменяване със замразен материал при кучето, патология на бременността и следродилен период),
 • Неонатология и Педиатрия
 • Коремна хирургия
 • АГ - хирургия
 • Ехография и Ендоскопия

"Започни да правиш това, което най-много желаеш, още сега!"

- Мирослав Генов
img
Запишете час
МВК "България"