Стационарни грижи

Често пъти състоянието на нашите пациенти изисква 24ч терапия и грижи в болнични условия.

В Многопрофилна Ветеринарна Клиника "България" има изграден голям  блок за стационарни грижи и терапия , с 24часа наблюдение от квалифициран персонал. Клиниката разполага с апаратура за контролирана инфузия чрез инфузионни помпи на венозни течности и медикаменти и мониторинг на критични пациенти.

Стационарът е просторен с обособени  отделни зони , изградена е мощна система за вентилация и  има достъп на естествена светлина, важно за животните и клиничните ни асистенти, полагащи грижа за тях.

За големите ни пациенти има обособени просторни  боксове, комфортни за тях и удобни за извършване на манипулации от лекари и клинични асистенти.

Има условия за прием на пациенти за естествено раждане и проследяване от лекар и при нужда асистирано раждане.

Ако вашият любимец се лекува в стационара на болницата, Вие можете да получите информация за състоянието му по телефона или да дойдете за свиждане на място всеки ден от 14 ч до 16 ч.

Благодарение на всеотдайните грижи на клиничните асистенти и лекарите ни вашите животни не само ще бъдат лекувани,но ще получат и топлина и грижа, които Вие бихте има дали у дома.

Важно!!!

За да бъде хоспитализиран пациент е нужно да ни представите паспорт с нанесени ваксини и текущо обезпаразитяване. Ако не разполагате, минималното, което ще направим за превенция на останалите ни хоспитализирани пациенти е да направим външно обезпаразитяване и това ще бъде таксувано по картона.

Запишете час
s