Ортопедия и травматология

Ветеринарната ортопедия и травматология обхващат широк спектър от специализирани процедури, диагностика и лечение. При нас се извършва оценка и сертифициране на генетично скелетни заболявания, артроскопска диагностика и терапия, хирургично лечение на голям брой травматични състояния по костите и ставите.

Генетично скелетни заболявания:

  • - Изследване /сертификат за ED/HD/OC
  • - Изледване /сертификат за пателарна луксация

Артроскопия

,,Златен стандарт“ за изследване на вътре ставни структури. Тази процедура е детайлна и минимално инвазивна, даваща възможност за прецизна оценка и лечение чрез 2 малки отвора в зоната.

Артроскопска операция обикновенно се извършва с диагнотична и терапивтична цел. Тази процедура дава големи предимства в съвременната отропедия и травматология на кучето.

Позволява максимално рано да се открие дадена патология на ставите, да се вземат най- адекватни и своевременни мерки за отстраняване на тази патология и/ или най- доброто за пациента менажиране в бъдеще. Артроскопските операции са едно ново, безкръвно и неинвазивно оръжие в ръцете на все по-развиващата се ветеринарна ортопедия.

Хирургично лечение по костите и ставите:

В клиниката се осъществяват и развиват много ортопедични операции свързани със прости и сложни  фрактури, коригиране на деформации по костите, възстановяване на връзки и сухожилия, както й сложни корективни намеси при различни травматични състояния по ставите.

Запишете час