Офталмология

Ветеринарният офталмолог може да ви помогне с преглед на очите преди да стане сериозен проблем. Редовните проверки могат да спомогнат за ранното откриване и лечението на заболяванията на очите. Собствениците на домашни любимци трябва да бъдат внимателни към симптомите като зачервени очи, възпаления, сълзене, чувствителност към светлина, оток и изменения в зениците, прекалено секретиране и др. Ако забележите такива симптоми, трябва да потърсите ветеринарен съвет незабавно. Избягвайте ситуации, които могат да доведат до травми на очите, като предпазване на очите на домашния ви любимец по време на игри или на места с рискове като тръни или остри предмети.

В Многопрофилна Ветеринарна Клиника България има изграден голям блок за стационарни грижи и терапия , с 24часа наблюдение от квалифициран персонал и всичката нужна апаратура за контролирана инфузия чрез инфузионни помпи на венозни течности и медикаменти, мониторинг на критични пациенти.

Ако се появи дори най-малко съмнение за проблем с очите на домашния ви любимец, свържете се с ветеринарен офталмолог или общ ветеринар за професионална консултация и диагноза.

Здравите и ясни очи са от ключово значение за здравето и качеството на живот на кучета и котки, и внимателната грижа и превентивните мерки могат да спомогнат за поддържането им.

Запишете час
s