Прегледи - диагностични

 • Преглед

  Стандартен ветеринарен преглед

  46 лв
 • Контролен преглед

  Следващ преглед

  36 лв
 • Преглед без час

  Без предварително записан час

  56 лв
 • Преглед уикендНово

  Преглед през почивните дни

  56 лв
 • Консултация

  46 лв
 • Спешен преглед

  Преглед без предварително записан час при спешност

  90 лв

Специализирани прегледи

 • Преглед при специалист

  80 лв
 • Контролен преглед при специалист

  Следващ преглед

  48 лв
 • Преглед без час при специалист

  Без предварително записан час

  90 лв
 • Второ мнениеНово

  80 лв
 • Посещение на място

  За гр. София

  80-200 лв
 • Издаване на епикриза

  На лежащо - болен пациент

  50 лв
 • Издаване на сертификат

  Документ

  50 лв
 • Преглед при д-р Войчев

  80 лв
 • Преглед при д-р Генов

  80 лв
 • Преглед при д-р Вачева

  80 лв
 • Преглед при д-р Митев

  80 лв
 • Преглед при д-р Георгиев

  80 лв

Ваксини

 • Годишна ваксина

  76 лв
 • Ваксина Pure Vax RCP

  76 лв
 • Ваксина Pure Vax Rabies cat

  Кптлос

  76 лв
 • Ваксина Pure Vax RCPCHFeLVНово

  82 лв
 • Ваксина Eurikan Herpes 205

  108 лв
 • Ваксина за зайци – Песторин; + преглед

  48 лв
 • Ваксина Канилайш

  90 лв
 • Моновалентна

  Бяс

  60 лв
 • Ваксина кучешка кашлица

  76 лв

Документи и обезпаразитяване

 • Издаване на стандартен паспорт

  19 лв
 • Оформяне на паспорт за пътуване

  20 лв
 • Международен паспорт

  Издаване, преиздаване, оформяне

  45 лв
 • Поставяне на микрочип

  50 лв
 • Пререгистрация на чип

  20 лв
 • Външно обезпаразитяване

  10 лв
 • Вътрешно обезпаразитяване

  Не се включва цената на препарата

  15 лв
 • Външно с "Фипронил"

  20-80 лв
 • Отстраняване на кърлеж/и

  15-30 лв

Хоспитализация

 • Хоспитализация до 4 часа

  48 лв
 • Хоспитализация до 12 часа

  68 лв
 • Хоспитализация Х1

  Състояние на пациент Х1

  90 лв
 • Хоспитализация Х2

  Състояние на пациент Х2

  110 лв
 • Хоспитализация Х3

  Състояние на пациент Х3

  130 лв
 • Хоспитализация Х4

  Състояние на пациент Х4

  150 лв
 • Хоспитализация Х5

  Състояние на пациент Х5

  160 лв
 • Хоспитализация в инфекциозно отделение

  170-200 лв
 • Къпане след хоспитализация - 20кг

  Пациенти до 20 кг

  50 лв
 • Къпане след хоспитализация - 20кг +

  Пациенти над 20 кг

  70 лв

Образна диагностика

 • Ядрено магнитен резонанс

  ЯМР

  350 лв
 • Контраст на ЯМР

  50 лв
 • Инхалационна Анестезия за ЯМРНово

  Пакетна услуга

  210 лв
 • ЯМР, скенер и анестезияНово

  Пакетна услуга. Контраста се таксува допълнително според кг

  820 лв
 • Скенер

  Компютърна томография

  210 лв
 • Анестезия за скенерНово

  Пакетна услуга - компютърен томограф

  190 лв
 • Контраст за скенер за пациенти до 10кг

  60 лв
 • Контраст за скенер за пациенти 10-20кг

  90 лв
 • Контраст за скенер за пациенти от 20-40кг

  130 лв
 • Контраст за скенер за пациенти над 40кг

  150 лв

Интензивни грижи

 • Спешна помощ при постъпване

  250-400 лв
 • Пакет Спешна хурургична намесаНово

  При спешна операция в дневна смяна и операция след 18.00ч

  300-500 лв
 • Интензивни грижи за 12 – часов блок

  100-300 лв
 • Кислород

  Цена на час

  25 лв
 • Кислород 12

  Цена на 12 часа

  180 лв
 • CPR

  котки, малки кучета, средни, големи кучета (цена на час)

  180-300 лв
 • Определяне на кръвни групи

  Кучета и котки

  80 лв
 • Кръвопреливане за кучета

  Цяла кръв

  220-300 лв
 • Кръвопреливане за котки

  Цяла кръв

  150-190 лв
 • Поставяна на хранопроводна сонда

  150 лв
 • Поставяна на хранопроводна сонда

  250-350 лв
 • Поставяне на носно-хранопроводна сонда

  70 лв
 • Поставяне на назален катетър за О2

  30-50 лв
 • Поставяне на централен венозен катетър

  100-150 лв
 • Поставяне на гръдна тръба

  200

  200 лв
 • Позитивна вентилация при пациент с БО

  Цена на час

  120 лв
 • Флеботомия

  Намаляване на хематокрита

  100 лв
 • Индуциране на повръщане

  30 лв
 • Консумативи при спешно постъпване

  75-150 лв