Уважаеми колеги, предлагаме Ви съвместна работа за успешна диагностика, терапия и дългосрочно менажиране на сложни случаи в областта на мекотъканна хирургия, ортопедия, неврохирургия, онкология, дерматология, акушерство и гинекология, ехография, рентгенография.

Стъпка 1
 • Изтеглете формуляра от бутона долу
 • Попълнете формуляра
Стъпка 2
 • Прикачете и изпратете формулярът

Направление

Пациент

Да Не
Да Не

Изпращащ ветеринарен лекар / клиника

Искане за изследване на:

Специализиран преглед
Рентгенологични изследвания
Ултразвукови изследвания
Ендоскопски изследвания
Магнитнорезонансна образна диагностика (ЯМР)
Терапевтични ендоскопски интервенции на храносмилателна система
Компютърно томографско изследване (скенер)
Лапароскопска хирургия
Манипулации с лазерна хирургия (CO2 лазер)
Лабораторна диагностика
на електронна поща на диск / на място /
Какво ще получите с нас?
 • Ние ще Ви съдействаме в уточняването на крайната диагноза, чрез използването на нашата апаратура - ендоскоп, ехограф, рентген, лаборатория, интрадермални тестове за алергии, цитологична и патологична диагностика.
 • Бихме могли да предоставим на вас и вашите пациенти и пълния набор ендоскопска диагностика: бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия, езофагоскопия, риноскопия, ларингоскопия, отоскопия, вагиноскопия, хистероскопия, цистоскопия и вътрематочно ендоскопско осеменяване.
 • Може да се обърнете към нас за изработване на план за лечение и поддържане на пациенти с хронични алергични проблеми, рецидивиращи отити. Предлагаме интрадермални тестове за алергии, последваща имунотерапия за десенсибилизация и осигуряване на един по-комфортен живот на пациентите с тежки кожни проблеми, на техните собственици и на вас техните лични лекари.
 • Може да съдействаме на вас и ваши пациенти за замразяване и съхранение на сперма, изпращането и до всяка една точка на света, изкуствено осеменяване със свежа, охладена и замразена сперма.
 • Ще Ви помогнем в предоставянето на една завършена услуга - поставяне на прецизна диагноза, изработване на схема за лечение, стратегия за менажиране на хронични пациенти, извършване на сложна хирургична интервенция.
 • Ако имате нужда от денонощен стационар за вашите пациенти можете да използвате ресурса на клиниката за инфекциозни и неинфекциозни пациенти.
 • Осигуряваме денонощен хирург, който може да ви съдейства за спешно цезарово сечение.
 • Ще бъдете ежедневно информирани за състоянието на вашия пациент.
 • Можете да участвате във всяка една процедура от диагностиката до сложната хирургична интервенция.
По този начин вие можете да използвате пълният ресурс на клиниката в услуга на вашите дългогодишни пациенти. Пациентът задължително продължава своето лечение при вас, във вашата практика, под вашите ежедневни професионални грижи. Ние сме професионалисти и държим на коректността и колегиалността в отношенията. При интерес за партньорство можете да се свържете с нас