Видеотоскопия

Видеоотоскопия е вид диагностика и терапия на външен и среден отит. Този тест използва специализирана камера за визуализиране дълбоко в ушния канал, за да помогне при лечението на ушни инфекции и идентифициране на чужди тела, възпаление и различни образования в канала. Най-съвременната видеоотоскопска техника на фирмата Щорц и обучения персал предлагат пълна видеоотоскопска манипулация и миринготомия. Това се явява уникална за България процедура позволяваща пълна диагностика, терапия и изработване на стратегия в менажирането на случаи с хронични отити!

В Многопрофилна Ветеринарна Клиника България има изграден голям блок за стационарни грижи и терапия , с 24часа наблюдение от квалифициран персонал и всичката нужна апаратура за контролирана инфузия чрез инфузионни помпи на венозни течности и медикаменти, мониторинг на критични пациенти.

Запишете час
s