Лапароскопията във ветеринарната медицина в България

14 март 2024

85

Лапароскопията във ветеринарната медицина в България

Лапароскопията е минималноинвазивна диагностична и хирургична техника, която се използва все по- широко във ветеринарномедицинската практика. Лапароскопската хирургия или като е по- разпространена в последно време, в хуманната медицина да се нарича минимално инвазивна хирургия( МИХ), позволява през един, два или повече отвора ( от 3мм,5мм или 10 мм в диаметър) да се изследва и оперира в коремната кухина с помощта на източник на светлина и камера. Лапароскопията във ветеринарната медицина следва развитието на лапароскопията в хуманната медицина.

Много коремни хирургични процедури, извършвани чрез конвенционална лапаротомия, могат да бъдат извършени или изцяло лапароскопски или да бъдат лапароскопски асистирани.

Лапароскопията е минимално инвазивна хирургична процедура, която ни дава възможности за : диагностичен и оперативен подход.

Какво ни позволява този диагностичен подход?

Диагностичната лапароскопия позволява много добра визуализация- може да огледаме коремната кухина от вътре и да вземем много качествени биопсични проби от черен дроб, панкреас, далак, лимфен възел, простата, матка, яйчник, бъбрек, както и холецистоцентеза за най- прецизно поставяне на диагнозата . Получените биопсични проби са много по- големи и по- ценни, в сравнение с пробите получени по метода на перкутанната „tru- cut” биопсия под ехографски контрол.

Друго голямо предимство при ендоскопското вземане на биопсия е прекият директен визуален контрол върху кървенето след вземане на биопсия и хемостаза, ако е наложително.

Какво ни позволява този оперативен подход?

Оперативната лапароскопия ни дава възможности да извършваме хирургични процедури с различна сложност, а именно: овариектомия, овариохистеректомия, превантивна пексия на стомах, холецистектомия, адренектомия, колопексия, абдоминални крипторхиди, екстрахепатален шънт, премахване на цисти от простатата, панкреас, яйчник, корекция на ингвинална, диафрагмална и хиатална херния. Това са изцяло лапароскопски операции.

Най – честата операция, която се извършва е лапароскопската кастрация. В Европа и в САЩ масово се практикува лапароскопско отстраняване само на яйчниците, но технически няма пречки да се отстрани лапароскопски и матката.

Лапароскопската хирургия изисква комбинация от много добри познания по анатомия и оперативна хирургия, добри умения в отворената (конвенционална) хирургия, съчетани с маневреност и много добра пространствена ориентация на 2Д образ.

Операцията е безкръвна, няма голям разрез на коремната стена и следователно се намалява риска от инфекции и няма риск от инцизионална херния. Доказано е, че следоперативната болка е значително по- малка, пациентите са с много по- кратък възстановителен период от конвенционалната хирургия, няма шевен материал и не носят яки, не спазват физически и диетичен режим.

Лапароскопски асистираните операции са

спленектомия, нефректомия, биопсия от стомах, тънко и дебело черво, лапароскопски асистирана цистотомия, отстраняване на чуждо тяло от черво. Целта на тези операции е да се работи основно лапароскопски през 2 или 3 порта и отстранения орган или маса се отстранява през възможно най малък разрез в специална ендоскопска торбичка ( Ендо бег)- превенция от разпространение на клетки при малигнен процес.

Щстливи сме, че лапароскопската хирургия като минималноинвазивна, безкръвна хирургия , с доказано по-малка следоперативна болка и по-кратък възстановителен доскоро се смяташе за хирургия на бъдещето, а днес е РЕАЛНОСТ!

 

Кастрация: преглед и консултация