Идиопатичен остър полирадикулоневрит

14 март 2024

460

Идиопатичен остър полирадикулоневрит

Идиопатичен остър полирадикулоневрит (ИОПН) е неврологично заболяване, което води до остра слабост или квадриплегия /парализа на четирите крайника/ при кучета и, по-рядко, котки.

 

Причини и Патофизиология:

- Ухапване от енот - установява се след 7–10 дни след излагане на кучето на антиген в слюнката на енот.

- Идиопатично:  При много случаи причината остава неизвестна, но се асоциира сродно с ваксинации или други заболявания.

- Имунологична Реакция  - Външните антигени, вероятно под формата на белтъчини, съпоставими с тези в нервните структури, предизвикват имунна реакция, която води до възпаление и нашествие на имунни клетки.

 

Клинична Презентация:

- Първи симптоми: Кучетата показват остра, прогресивна слабост в четирите крайници. Симптомите обикновено започват от задните крайници и се издигат към предните през период от 12–24 часа.

- Вариации в симптомите: В редки случаи предните крайници могат да бъдат по-силно засегнати. Поразени са и лицевият нерв (CN VII) и вагусният нерв (CN X), предизвиквайки депресия или отсъствие на палпебралния рефлекс и дисфагия.

- Дихателни Проблеми: В тежки случаи се наблюдават коремни дихателни движения, хиповентилация и хипоксия/затруднено дишане/. Важно е следенето на дихателната функция и, при необходимост животните се поставят на командно дишане

 

Диагноза и Лечение:

- Диференциална Диагноза: Диагнозата се поставя след изключване на други потенциални причини за неврологични проблеми.

- Мониторинг и Терапия: Кучетата следва да се наблюдават внимателно, тъй като състоянието може да се влоши преди да се стабилизира. Терапията може да включва кислородна терапия, асистирана вентилация и физикална терапия за възстановяване на мускулите.

- Прогноза и Рецидиви: Подходящата подкрепа обикновено води до добра прогноза, с повечето случаи на възстановяване в период от 4–12 седмици. Избягването на известни антигенни стимули, като например ваксинации, е важно за предотвратяване на рецидиви.

 

Заключение:

Идиопатичен остър полирадикулоневрит, представлява сериозно неврологично състояние при домашни животни, което изисква внимателна оценка и подходяща ветеринарна грижа. Точната диагноза и лечение зависят от индивидуалния случай, и собствениците на домашни любимци трябва да се консултират с ветеринарен специалист за оптимално управление на състоянието на техните животни.

Неврология Неврохирургия: преглед и консултация