Какво представлява изкуственото осеменяване?

14 март 2024

243

Какво представлява изкуственото осеменяване?

Изкуственото осеменяване е метод, при които се получава семенна течност (сперма) от мъжкото животно и се въвежда в репродуктивния тракт на женското животно. Първото документирано   успешно изкуствено осеменяване при кучето е през 1785г. от Spallanzani. Първото успешно използване на замразена кучешка сперма е през1969 от Seager

През последните две десетилетия изкуственото осеменяване  при кучетата става все по широко разпространена и общоприета  техника за разплод.

Кога се прибягва към изкуствено осеменяване?

Изкуствено осеменяване се прилага в следните случаи:

 • Когато при женското куче е налице Вагинална стриктура (стесняване на влагалището),  която предизвиква болка на женската по време на половия акт
 • Когато при женско куче е на лице  т.нар.„устойчив химен”
 • Далечни разтояния, които трябва да изминават ценните разплодни животни
 • Ортопедични проблеми –заболяване на ставите или мускулите на крайниците, гръбначния стълб, които могат да попречат за осъществяването на един пълноценен полов акт
 • Различия в размера на мъжкото и женското животно( височината)
 • Когато животните са неопитни или има история на отхвърляне на противоположния пол (някои ценни женски кучета остават завинаги без поколение, защото не допускат мъжкия)
 • Мъжки животни с понижено либидо
 • Прекалено агресивни или господстващи животни
 • По-рядко някои собственици желаят да избегнат венерически болести
 • При брахицефалните породи, когато има прекалено голямо запъхтяване по време на половия акт
 • Когато имаме ценен мъжки екремпляр, разделянето на получения семенен материал позволява да се осеменят няколко ценни женски животни

Най - честите породи при които се прилага изкуствено осеменяване

 • Английски  булдог
 • Френски булдог
 • Мопс
 • Булмастиф

Методи за получаване на сперма

 • Получаване на сперма с помощта на изкуствена вагина-(най- често използвания метод)
 • Получаване на сперма чрез електроеяакулация- при този метод животното е под обща анестезия

Видове сперма за извършване на изкуствено осеменяване

 • Свежа (в момента получена)сперма,която се използва веднага или съхранена на стайна температура максимум до 4 часа;
 • Охладена сперма,която може да се съхрани след предварителна обработка при температура до 5 градуса в рамките на 4- 10 дни
 • Замразена, сперма която се обработва и разрежда по различни методи и се съхранява  при минус 196 градуса  за неограничено време

Методи на инсеминация

Методите използвани за въвеждане на семенния материал в репродуктивните органи на женското куче (инсеминация) са основно четири :

 • Вагинална инсеминация- при този метод спермата се въвежда във влагалището близо до шийката на матката с помоща на различни видове катетри. Използва се най-често  свежа и  охладена сперма, като той е най-често използвания метод за изкуствено осеменяване.
 • Трансцервикална инсеминация с помоща на твърд катетър и фиксиране на маточната шийка през коремната стена.Този метод се използва при осеменяване със замразена сперма.Той е неприложим при дебели и едри кучета, тъй кото при тях е доста дебела коремната стена и практически е невъзможно да се фиксира шийката на матката и да се въведе катетъра.
 • Трансцервикална инсеминация с помоща на ендоскоп -Метод , който все повече набира голяма популярност и приложение при него с помоща на ендоскоп  катетъра се въвежда на правилното място и спермата се аплицира в матката.Използва  се при осеменяване  със замръзена, тъй като мутилитета на сперматозоидите от замръзената сперма е намален в различна степен след размразяване и е почти невъзможно да преминат през цервикалния канал(канала на маточната шийка), ако се аплицират вагинално.
 • Хирургична инсеминация  с помоща на лапароскопия или след лапаротомия.След като се анестезира(упои) кучето с помоща на лапароскопска система се прониква в коремната кухина или след малък разрез на коремната стена при лапаротомията, намира се матката и спермата се инжектира директно в маточната кухина, той е ценен като метод тъй като директно може да се огледа половия апарад за морфилогични изменения.Този метод обикновенно се приема скептично от собствениците.Бърз като изпълнение и рутинен  в нашата клиника . Шийката на матката не се травмира,ценния матерял  попада където трябва без никаква загуба.

Успеваемост при изкуственото осеменяване

Коефицентът  на успех при изкуственото осеменяване е различен в зависимаст от това какъв метод се използва:

 • При естествено размножаване процента на забременяване е    80 – 100%
 • При вагинално осеменяване със свежа сперма този процент е 62 – 100%
 • При вагинално осеменяване с охладена сперма процента се понижава до 60 – 80%
 • При вагинално осеменяване със замразена сперма процентът е едва 52 – 60%
 • При вътрематочно осеменяване (трансцервикално)  със замръзена сперма процента на забременяване  е около 80 %

Важни условия,които трябва да бъдат изпълнени ,за да бъде успешно изкуственото осеменяване

За висок процент  на успеваемост при изкуственото осеменяване е важно да се изпълнят следните няколко условия:

 • да се определи възможно най-точно  овулацията Цитологични и хормонални тестове, вагиноскопия, ехография. Овулацията при кучето може да настъпи най – рано на 5 ден и най – късно на 27 ден считано от началото на половия цикъл (първия ден от проеструса).
 • да се използва  качествен семенен материал
 • да се подбере най- подходящата техника за инсеминация.

В Многопрофилна Ветеринарна Клиника  България можете да замразите и съхраните семенна течност от вашите  кучета. Това ще позволи съхранение и използване на генетичния материал на ценни породи от кучета, дори и след изчерпване на разплодните им възможности.

 

Гинекология: преглед и консултация